SILO GYGOMARCH 20.000 TẤN

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY GYGOMARCH VIỆT NAM

ĐỊA CHỈ: THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

PHẠM VI XÂY DỰNG: SILO 20.000 TẤN

THỜI GIAN XÂY DỰNG: 05 THÁNG

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG: 12,06 TỶ ĐỒNG