NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THANH LUÂN

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THANH LUÂN

ĐỊA CHỈ: KCN HIỆP PHƯỚC NHÀ BÈ, TPHCM

PHẠM VI XÂY DỰNG: NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT VÀ HẠNG MỤC PHỤ

THỜI GIAN XÂY DỰNG: 10 THÁNG

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG: 41,60 TỶ ĐỒNG

2

3

4


5

700

23