NHÀ VĂN PHÒNG CÔNG TY MAY MẶC TRUNG KIÊN

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH MAY MẶC TRUNG KIÊN

ĐỊA CHỈ: 32 CẦU XÉO, QUẬN TÂN PHÚ, TP. HCM

PHẠM VI XÂY DỰNG:NHÀ VĂN PHÒNG

THỜI GIAN XÂY DỰNG: 05 THÁNG

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG: 8,50 TỶ ĐỒNG

11