NHÀ THỰC HÀNH ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

CHỦ ĐẦU TƯ: TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

ĐỊA CHỈ: THÀNH PHỐ TUY HÒA, PHÚ YÊN

PHẠM VI XÂY DỰNG: NHÀ THỰC HÀNH

THỜI GIAN XÂY DỰNG: 08 THÁNG

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG: 24,30 TỶ ĐỒNG