DỰ ÁN NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH NGA HOÀNG PHÁT

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH MTV NGA HOÀNG PHÁT

ĐỊA CHỈ: KCN NAM TÂN UYÊN MỞ RỘNG, BÌNH DƯƠNG

PHẠM VI XÂY DỰNG: NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT, VĂN PHÒNG

THỜI GIAN XÂY DỰNG: 06 THÁNG

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG: 32,70 TỶ ĐỒNG

khong-biet

no-biet

chet-d